Excel

Priblížiť

Zoom

Skratka systému WindowsCtrlVšetko+Skratka pre Mac+

Táto skratka priblíži aktuálny pracovný hárok, takže položky budú väčšie a čitateľnejšie.Poznámka: Na Windows aj Mac môžete použiť aj priblíženie a oddialenie pomocou ovládača + posúvacieho kolieska myši.

V systéme Windows sa zdá, že skratka je nová v programe Excel 2016 a zmeny zvyšujú úroveň priblíženia zobrazenú v pravom dolnom rohu pracovného hárka o 15% pri každom použití Control +. Pomocou ovládača - oddialite o 15%.

Pokiaľ vieme, na Macu neexistuje žiadna natívna klávesová skratka na priblíženie v Exceli. Na priblíženie a oddialenie však môžete použiť nasledujúce skratky na úrovni systému:

  • Priblíženie - možnosť Command +
  • Oddialiť - Príkaz -
  • Prepnúť priblíženie - príkaz Command 8

Nájdete ich v časti Predvoľby systému> Prístupnosť> Lupa222 skratiek programu Excel pre Windows a Mac


^