Excel

Obojsmerné vyhľadávanie s INDEX a MATCH

Two Way Lookup With Index

Vzorec programu Excel: Obojsmerné vyhľadávanie s indexmi a indexomGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete v tabuľke hľadať hodnotu pomocou riadkov aj stĺpcov, môžete vytvoriť vzorec na obojsmerné vyhľadávanie pomocou INDEX a ZHODA . V uvedenom príklade vzorec v J8 je:= INDEX (data, MATCH (val,rows,1), MATCH (val,columns,1))

Poznámka: Tento vzorec je nastavený na „približnú zhodu“, takže hodnoty riadkov a stĺpcov musia byť zoradené.

ako urobiť vyhlásenie alebo v programe Excel
Vysvetlenie

Jadrom tohto vzorca je INDEX, ktorý jednoducho získava hodnotu z C6: G10 („údaje“) na základe čísla riadka a čísla stĺpca.

 
= INDEX (C6:G10, MATCH (J6,B6:B10,1), MATCH (J7,C5:G5,1))

Na získanie čísel riadkov a stĺpcov používame MATCH, nakonfigurovaný na približnú zhodu, nastavením tretieho argumentu na 1 (TRUE):

 
= INDEX (C6:G10, row, column)

V tomto prípade MATCH vráti 2, keď je šírka 290, a 3, keď je výška 300.Nakoniec vzorec zníži na:

medziročná porovnávacia tabuľka excel
 
 MATCH (J6,B6:B10,1) // get row number  MATCH (J7,C5:G5,1) // get column number
Autor Dave Bruns


^