Excel

Celkový počet riadkov v rozsahu

Total Rows Range

Vzorec programu Excel: Celkový počet riadkov v rozsahuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete spočítať počet riadkov v rozsahu, použite príponu Funkcia ROWS . V uvedenom príklade vzorec v F5 je:= ROWS (rng)
Vysvetlenie

Funkcia ROWS je plne automatická. Keď ROWS zadáte rozsah, vráti počet všetkých riadkov v rozsahu. V tomto prípade vzorec v F5 vráti 6, pretože v rozsahu B5: C10 je 6 riadkov:

 
= ROWS (B5:C10)

ROWS spočíta počet riadkov v ľubovoľnom zadanom rozsahu a v dôsledku toho vráti číslo. Ak napríklad poskytneme všetky stĺpce A v rozsahu, Excel vráti 1 048 576 celkového počtu riadkov v hárku programu Excel.

 
= ROWS (B5:C10) // count rows

Ak chcete počítať stĺpce v rozsahu, pozrite si časť Funkcia COLUMNS .

Autor Dave Bruns


^