Excel

Celkový počet stĺpcov v rozsahu

Total Columns Range

Vzorec programu Excel: Celkový počet stĺpcov v rozsahuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete spočítať počet stĺpcov v rozsahu, použite príponu Funkcia COLUMNS . V uvedenom príklade vzorec v F6 je:= COLUMNS (rng)
Vysvetlenie

Funkcia COLUMNS je plne automatická. Keď stĺpcom COLUMNS zadáte rozsah, vráti počet všetkých stĺpcov v rozsahu. V tomto prípade vzorec v F6 vráti 2, pretože v rozsahu B5: C10 sú 2 stĺpce:

ako vytvoriť absolútny odkaz v programe Excel
 
= COLUMNS (B5:C10)

COLUMNS spočíta počet stĺpcov v akomkoľvek zadanom rozsahu a v dôsledku toho vráti číslo. Ak napríklad poskytneme celý riadok 1 v rozsahu, Excel vráti 16 384 celkového počtu stĺpcov v hárku programu Excel.

Excel zaokrúhľujte na 2 desatinné miesta
 
= COLUMNS (B5:C10) // count columns

Ak chcete počítať riadky v rozsahu, pozrite si časť Funkcia ROWS .

Autor Dave Bruns


^