300 Príkladov

Horný a dolný index

Superscript Subscript

Je ľahké formátovať znak ako horný index (mierne nad základnou čiarou) príp dolný index (mierne pod základnou líniou) v Excel .1. Napríklad dvakrát kliknite na bunku A1.

Dvakrát kliknite na bunku

2. Vyberte hodnotu 2.

ako opraviť #value v programe Excel

Vyberte položku Character3. Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Formátovať bunky (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 1).

Formátovať bunky

Zobrazí sa dialógové okno „Formát buniek“.

4. Na karte Písmo v časti Efekty kliknite na položku Horný index.

Kliknite na horný index

5. Kliknite na tlačidlo OK.

Výsledok:

ako urobiť vba v exceli

Horný index v programe Excel

6. Netreba dodávať, že efekt horného indexu nemôže vrátiť výsledok. Na vycentrovanie čísla použite vzorec, ktorý vyzerá takto:

Vyčíslujte číslo

Poznámka: Ak chcete vložiť symbol striekačky ^, stlačte kombináciu klávesov SHIFT + 6.

7. Ak chcete formátovať znak ako dolný index (mierne pod základnou čiarou), zopakujte kroky 1 až 5, ale v kroku 4 kliknite na dolný index.

Výsledok:

Predpis v programe Excel

8. Vedeli ste, že rovnice môžete vkladať aj do Excelu? Na karte Vložiť v skupine Symboly kliknite na položku Rovnica.

Vložiť rovnicu

Poznámka: rovnice v programe Excel sú plávajúce objekty a nevracajú výsledky.

15/16 Dokončené! Prečítajte si viac o formátovaní buniek>
Prejsť na nasledujúcu kapitolu: Nájsť a vybrať^