Excel

SUMPRODUCT počíta viacero ALEBO kritérií

Sumproduct Count Multiple

Vzorec programu Excel: SUMPRODUCT počíta viacero kritérií ALEBOGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete počítať zodpovedajúce riadky s viacerými kritériami ALEBO, môžete použiť vzorec založený na funkcii SUMPRODUCT. V uvedenom príklade vzorec v F10 je:= SUMPRODUCT ( ISNUMBER ( MATCH (rng1,{'A','B'},0))* ISNUMBER ( MATCH (rng2,{'X','Y','Z'},0)))

Tento vzorec vráti počet riadkov, v ktorých prvý stĺpec je A alebo B a druhý stĺpec je X, Y alebo Z.

Vysvetlenie

Pri práci zvnútra von sa každé kritérium uplatňuje so samostatnou konštrukciou ISNUMBER + MATCH. Na vygenerovanie počtu riadkov v prvom stĺpci, kde je hodnota A alebo B, použijeme:

 
= SUMPRODUCT ( ISNUMBER ( MATCH (B5:B11,{'A','B'},0))*  ISNUMBER ( MATCH (C5:C11,{'X','Y','Z'},0)))

MATCH generuje pole výsledkov, ktoré vyzerá takto:

 
 ISNUMBER ( MATCH (B5:B11,{'A','B'},0)

a ISNUMBER konvertuje toto pole na toto pole: 
{12#N/A1212}

Na vygenerovanie počtu riadkov v stĺpci dva, kde je hodnota X, Y alebo Z, použijeme:

 
{TRUETRUEFALSETRUETRUETRUETRUE}

Potom MATCH vráti:

 
 ISNUMBER ( MATCH (C5:C11,{'X','Y','Z'},0))

a ISNUMBER prevádza na:

 
{1233#N/A12}

Tieto dve polia sa vynásobia dohromady v programe SUMPRODUCT, ktorý v rámci matematickej operácie automaticky prevádza hodnoty TRUE FALSE na 1 a 0.

Na vizualizáciu je teda konečný výsledok odvodený takto:

vložiť rozbaľovací zoznam v programe Excel
 
{TRUETRUETRUETRUEFALSETRUETRUE}

S odkazmi na bunky

Vyššie uvedený príklad používa pevne kódované konštanty poľa, ale môžete použiť aj odkazy na bunky:

 
= SUMPRODUCT ({1101111}*{1111011}) = SUMPRODUCT ({1101011}) =5

Viac kritérií

Tento prístup je možné „rozšíriť“ tak, aby zvládol viac kritérií. Môžeš pozrite si príklad v tejto vzorcovej výzve .

Autor Dave Bruns


^