Excel

Suma, ak nie je prázdna

Sum If Not Blank

Vzorec programu Excel: súčet, ak nie je prázdnyGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete sčítať bunky, keď určité hodnoty nie sú prázdne, môžete použiť funkciu SUMIF.V uvedenom príklade bunka G6 obsahuje tento vzorec:

= SUMIF (range,'',sum_range)

Tento vzorec sčíta sumy v stĺpci D iba vtedy, ak hodnota v stĺpci C nie je prázdna

Vysvetlenie

Funkcia SUMIF podporuje všetky štandardné operátory programu Excel vrátane nerovnakého, ktorý je zadaný ako.

Keď v kritériách pre funkciu ako SUMIF používate operátor, musíte ho uzavrieť do úvodzoviek (''). Ak v kritériách použijete iba „“, môžete o význame uvažovať ako o „nerovnomernom prázdnom“ alebo „prázdnom“.Alternatíva k SUMIFS

Ak bunky nie sú prázdne, môžete použiť aj súčet funkcií SUMIFS. SUMIFS zvládne viacero kritérií a poradie argumentov sa líši od SUMIF. Tento vzorec SUMIF je ekvivalentný vyššie uvedenému vzorcu SUMIF:

 
= SUMIF (C5:C11,'',D5:D11)

Pri SUMIF je rozsah súčtov vždy na prvom mieste.

Autor Dave Bruns


^