Excel

Súčet celého stĺpca

Sum Entire Column

Vzorec programu Excel: Súčet celého stĺpcaGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak to zhrnieme celé bez uvedenia hornej alebo dolnej hranice, môžete použiť Funkcia SUM sa syntax špecifického rozsahu pre celý stĺpec. V uvedenom príklade vzorec v G6 je:počet Excel počet zobrazení slova v stĺpci
= SUM (A:A)
Vysvetlenie

Excel podporuje ' plný stĺpček 'a' celý rad „Referencie takto:

 
= SUM (D:D)

Ako to funguje, sa môžete presvedčiť zadaním „A: A“, „3: 3“ atď. Do poľa s názvom (vľavo od formula bar ) a stlačením klávesu Return - Excel vyberie celý stĺpec alebo riadok.

ako zapnúť kartu vývojára v programe Excel

Buď opatrný

Úplné odkazy na stĺpce a riadky predstavujú ľahký spôsob odkazovania na údaje, ktoré sa môžu líšiť vo veľkosti, ale musíte si byť istí, že neúmyselne nezahŕňate ďalšie údaje. Ak napríklad použijete = SUM (A: A :) na súčet všetkých stĺpcov A a stĺpček A tiež obsahuje dátum (kdekoľvek), tento dátum bude zahrnutý v súčte.

Autor Dave Bruns


^