Excel

Stavový riadok

Status Bar

Stavový riadok programu Excel

Stavový riadok je názov pre spodný okraj okna pracovného hárka, ktorý zobrazuje rôzne informácie o hárku programu Excel. Stavový riadok je možné nakonfigurovať tak, aby zobrazoval napríklad súčet, počet a priemer aktuálne vybraných buniek. Tiež zobrazuje informácie o aktuálnom stave pracovného hárka, či je zapnutý zámok posúvania alebo režim ukončenia atď.Kliknutím pravým tlačidlom myši na stavový riadok môžete ovládať, aký druh informácií sa zobrazuje.^