Excel

Začnite nový riadok v tej istej bunke

Start New Line Same Cell

Skratka systému WindowsVšetkoZadajteSkratka pre MacNávrat

Normálne, keď stlačíte kláves Enter, Excel presunie kurzor na ďalšiu bunku. Ak chcete zadať zalomenie riadka do tej istej bunky, musíte použiť skratku. Tu v krokoch:(1) Presuňte kurzor na miesto, kde chcete prerušiť riadok

Ako používate funkciu vlookup v programe Excel

Presuňte kurzor na bod zlomu

(2) Napíšte Alt + Enter

Napíšte Alt + Enteraká je priemerná funkcia v exceli

(3) Uistite sa, že je zapnuté 'zalamovanie textu', aby sa v bunke zobrazovali zalamované riadky:

Uistite sa, že je povolené zalamovanie textu

Poznámky

  1. Túto techniku ​​môžete použiť na uľahčuje čítanie vnorených vzorcov IF .
  2. Môžete tiež zadajte nový riadok pomocou vzorca .
  3. Mac Excel 365 podporuje Alt + Enter. V opačnom prípade pozrite pôvodnú skratku vyššie.
222 skratiek programu Excel pre Windows a Mac


^