Excel

Rozdeľte textový reťazec na konkrétny znak

Split Text String Specific Character

Vzorec programu Excel: Rozdelenie textového reťazca na konkrétny znakGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na rozdelenie textového reťazca na určitý znak môžete použiť kombináciu funkcií VĽAVO, VPRAVO, LEN a FIND.V uvedenom príklade vzorec v C5 je:

= LEFT (text, FIND (character,text)-1)

A vzorec v D5 je:

 
= LEFT (B5, FIND ('_',B5)-1)
Vysvetlenie

Prvý vzorec používa funkciu FIND na vyhľadanie podčiarkovníka (_) v texte, potom odčítame 1 a vrátime sa späť na „znak pred špeciálnym znakom“.

 
= RIGHT (B5, LEN (B5)- FIND ('_',B5))

V tomto prípade FIND vráti 7, takže skončíme na 6.Tento výsledok je vložený do funkcie LEFT ako „num_chars“ - počet znakov, ktoré sa majú extrahovať z B5, začínajúc zľava:

 
 FIND ('_',B5)-1

Výsledkom je reťazec „011016“.

Na získanie druhej časti textu používame NÁJSŤ so správnou funkciou.

Opäť použijeme FIND na vyhľadanie podčiarkovníka (7), potom tento výsledok odpočítame od celkovej dĺžky textu v B5 (22), vypočítanej pomocou funkcie LEN:

 
= LEFT (B5,6)

To nám dáva 15 (22-7), ktoré sú vložené do PRAVEJ funkcie ako 'num_chars' - - počet znakov, ktoré sa majú extrahovať z B5, začínajúc sprava:

ako používať len v programe Excel
 
 LEN (B5)- FIND ('_',B5)

Výsledkom je reťazec „Assessment.xlsx“

Autor Dave Bruns


^