Excel

Vyberte nesusediace pracovné hárky

Select Non Adjacent Worksheets

Skratka systému WindowsCtrlKlikniteSkratka pre MacKliknite

Túto klávesovú skratku použite na výber ďalších nesusedných pracovných hárkov. Keď podržíte stlačený kláves Control (Command (Mac)) a kliknete na inú kartu pracovného hárka, vyberie sa aktívny list a kliknutý list. Môžete si vybrať ľubovoľný počet ďalších pracovných hárkov.222 skratiek programu Excel pre Windows a Mac


^