Excel

Tlačidlo Vybrať všetko

Select All Button

Excel Vybrať všetko v ľavej hornej časti všetkých hárkov

Tlačidlo Vybrať všetko sa nachádza v ľavom hornom rohu všetkých hárkov, na začiatku menoviek riadkov a stĺpcov. Pomocou tlačidla Vybrať všetko môžete rýchlo vybrať všetky bunky v hárku.Pri zadávaní vzorca môžete kliknutím na tlačidlo Vybrať všetko zadať odkaz na všetky bunky v hárku. Ak napríklad vytvoríte vzorec na základe funkcie COUNTA a pri zadávaní prvého argumentu kliknete na položku Vybrať všetko v hárku 2, získate:

 
= COUNTA (Sheet2!1:1048576)

Referenčný hárok Sheet2! 1: 1048576 je rozsah, ktorý obsahuje každý riadok v hárku 2, ktorý automaticky zadá Excel, keď kliknete na položku Vybrať všetko.^