300 Príkladov

Bodový diagram

Scatter Plot

Iba značky | Rovné čiaryčo je oddeľovač v exceli

Použite a bodový diagram ( XY graf ) na zobrazenie vedeckých údajov XY. Bodové grafy sa často používajú na zistenie, či existuje vzťah medzi premennou X a Y.

Iba značky

Ak chcete zistiť, či existuje vzťah medzi X (plat človeka) a Y (cena jeho auta), vykonajte nasledujúce kroky.

1. Vyberte rozsah A1: B10.

Vyberte položku Údaje o bodovom grafe2. Na karte Vložiť v skupine Grafy kliknite na symbol Bodový.

Vložte bodový graf

3. Kliknite na položku Scatter.

Kliknite na položku Bodový

Výsledok:

Scatter Plot with Only Marker in Excel

Poznámka: pridali sme a trendová čiara aby sme jasne videli vzťah medzi týmito dvoma premennými.

Rovné čiary

Ak chcete vytvoriť bodový graf s rovnými čiarami, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Vyberte rozsah A1: D22.

Vyberte položku Údaje o bodovom grafe

2. Na karte Vložiť v skupine Grafy kliknite na symbol Bodový.

Vložte bodový graf

3. Kliknite na Rozptyľovať rovnými čiarami.

Kliknite na Rozptyl rovnými čiarami

Poznámka: pozrite si aj podtyp Scatter with Smooth Lines.

Výsledok:

Bodový graf s rovnými čiarami v programe Excel

excel ďalší riadok v bunke mac

Poznámka: pridali sme horizontálne a vertikálne názov osi . Horizontálna os bodového grafu je hodnotovou osou, takže máte viac mierka osi možnosti (rovnaké ako zvislá os, ktorá je vždy osou hodnoty).

18/7 Dokončené! Prečítajte si oveľa viac o grafoch>
Prejsť na nasledujúcu kapitolu: Kontingenčné tabuľky^