Excel

Zaokrúhlite na najbližších 5

Round Nearest 5

Vzorec programu Excel: Zaokrúhlite na najbližších 5Generický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak potrebujete zaokrúhliť číslo na najbližší násobok 5, môžete použiť funkciu MROUND a zadať 5 pre počet číslic.ako oddeliť čísla v programe Excel
Vysvetlenie

V tomto prípade bunka C6 obsahuje tento vzorec:

= MROUND (number,5)

Hodnota v B6 je 17 a výsledok je 15, pretože 15 je najbližší násobok 5 až 17.

Ostatné násobky

Ako by ste očakávali, pomocou funkcie MROUND môžete zaokrúhľovať aj na ďalšie násobky:

 
= MROUND (B6,5)

A tak ďalej.Sila hore alebo dole

Môžete použiť Funkcia STROP vynútiť zaokrúhľovanie nahor na najbližší násobok a Funkcia FLOOR vynútiť zaokrúhľovanie nadol na najbližší násobok.

Autor Dave Bruns


^