Excel

Zaokrúhlite na najbližších 1 000

Round Nearest 1000

Vzorec programu Excel: Zaokrúhlite na najbližších 1 000Generický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak potrebujete zaokrúhliť číslo na najbližších 1 000, môžete použiť funkciu ROUND a ako číslicu zadáte -3.ako urobiť vba v exceli
Vysvetlenie

V tomto prípade bunka C6 obsahuje tento vzorec:

= ROUND (number,-3)

Hodnota v B6 je 1 234 567 a výsledok je 1 235 000.

excel text a vzorec v tej istej bunke

Pri funkcii ROUND sú záporné čísla druhého argumentu zaokrúhlené naľavo od desatinnej čiarky a kladné čísla zaokrúhlené napravo od desatinnej čiarky.

V tomto prípade zadaním -3 hovoríme KOLU, aby zaokrúhlilo číslo na 3. miesto vľavo -1000 -te miesto.Autor Dave Bruns


^