Excel

Zopakujte poslednú akciu

Repeat Last Action

Skratka systému WindowsF4Skratka pre MacA

Táto skratka zopakuje poslednú akciu, ak je k dispozícii. Ak ste napríklad na jednu bunku použili orámovanie a červenú výplň, môžete túto skratku použiť na použitie rovnakého formátovania na jednu alebo viac vybratých buniek.V systéme Windows môžete na túto skratku použiť aj Control + Y. Na panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete pridať príkaz „Opakovať“, aby ste videli, kedy je možné akciu opakovať - ​​keď je možné akciu zopakovať, príkaz sa zvýrazní a bude k dispozícii.

Na počítačoch Mac je počet akcií, ktoré je možné opakovať, obmedzenejší.

222 skratiek programu Excel pre Windows a Mac


^