Excel

Odstráňte text podľa pozície

Remove Text Position

Vzorec programu Excel: Odstráňte text podľa pozícieGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na odstránenie textu z bunky podľa pozície môžete použiť Funkcia REPLACE . V uvedenom príklade vzorec v C6 je:= REPLACE (text,start,characters,'')

ktorý nahradí prvých 24 znakov v texte príponou prázdny reťazec ('').

ako používať okrúhly vzorec v programe Excel
Vysvetlenie

Funkcia nahradenia vám umožňuje nahradiť text na základe jeho umiestnenia a dĺžky. V tomto prípade chceme odstrániť jednotku a cestu a ponechať iba názov dokumentu. Dĺžka tejto časti reťazca (textu) je 24 a počiatočná pozícia je 1 a vzor sa nikdy nezmení.

Funkcia REPLACE to zvládne ľahko, stačí zadať odkaz na bunku (B6), počiatočnú pozíciu (1), počet znakov na nahradenie (24) a text, ktorý sa má použiť na nahradenie (''):

 
= REPLACE (B6,1,24,'')

Na výmenu používame príponu prázdny reťazec (''), čo spôsobí, že funkcia REPLACE nahradí znaky 1-24 ničím.Excel podmienené formátovanie viacerých buniek na základe hodnoty bunky

Alternatíva s NÁHRADOU

Pretože sa text v tomto prípade nikdy nemení, mohli by sme použiť aj príponu SUBSTITUTE (funkcia) na vykonanie operácie názvu:

 
= REPLACE (B6,1,24,'')
Autor Dave Bruns


^