Excel

Odstráňte text zhodou

Remove Text Matching

Vzorec programu Excel: Odstráňte text zhodouGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na odstránenie textu z bunky na základe zodpovedajúceho obsahu (nie umiestnenia) môžete použiť SUBSTITUTE (funkcia) . V uvedenom príklade vzorec v C6 je:= SUBSTITUTE (B6,text_to_remove,'')
Vysvetlenie

Funkcia SUBSTITUTE vám umožňuje nahradiť text zodpovedajúcim obsahom.

Excel aktuálny vzorec dátumu a času

V tomto prípade chceme z telefónnych čísel odstrániť spojovníky. Funkcia SUBSTITUTE to zvládne ľahko-stačí zadať odkaz na bunku (B6), text na odstránenie ('-') a prázdny reťazec ('') pre náhradný text.

SUBSTITUTE nahradí všetky inštancie „-“ ničím.

Všimnite si toho, že SUBSTITUTE je funkcia rozlišujúca malé a veľké písmená.Odstraňuje sa viac ako jedna vec

Ak potrebujete odstrániť viac ako jednu vec, môžete vnoriť viacero funkcií SUBSTITUTE. Ak napríklad chcete z textu odstrániť hranaté zátvorky, môžete použiť:

čo ak analýza v programe Excel 2013
 
= SUBSTITUTE (B6,'-','')

Môžete hniezdiť na niekoľkých úrovniach, ako je popísané v tomto komplexnejšom vzorec na vyčistenie telefónnych čísel .

Autor Dave Bruns


^