300 Príkladov

Tlač titulov

Print Titles

Môžete zadať riadky a stĺpce v Excel ktoré sa vytlačia na každú vytlačenú stránku. Vďaka tomu bude vytlačená kópia ľahšie čitateľná.Komu tlačené názvy , vykonajte nasledujúce kroky.

1. Na karte Rozloženie stránky v skupine Vzhľad stránky kliknite na položku Tituly tlače.

Kliknite na položku Tlačiť názvy

ako počítať dátumy v programe Excel

Zobrazí sa dialógové okno Vzhľad stránky.2. Ak chcete opakovať riadok 1 v hornej časti každej vytlačenej strany, kliknite na zodpovedajúce pole a vyberte riadok 1.

3. Kliknite na tlačidlo OK.

Opakujte riadok 1

Poznámka: podobným spôsobom môžete opakovať stĺpce v ľavej časti každej vytlačenej strany.

4. Na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť, aby sa zobrazila ukážka pred tlačou.

Štítky (priezvisko, predaj, krajina a štvrťrok) sa nachádzajú na strane 1 a strane 2.

Ukážka pred tlačou 1

Ukážka pred tlačou 2

6/9 Dokončené! Získajte viac informácií o tlači>
Prejsť na nasledujúcu kapitolu: zdieľam^