Excel

Pozícia 2. 3. atď. Inštancie znaku

Position 2nd 3rd Etc Instance Character

Excel vzorec: Pozícia 2. 3. atď. ZnakuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na získanie pozície 2., 3., 4. atď. Konkrétneho znaku vo vnútri textového reťazca môžete použiť funkcie NÁJSŤ a SUBSTITUTOVAŤ.V uvedenom príklade vzorec v E4 je:

= FIND ('~', SUBSTITUTE (text,char,'~',instance))
Vysvetlenie

V jadre tento vzorec používa skutočnosť, že funkcia SUBSTITUTE rozumie „inštancii“, dodávanej ako voliteľný štvrtý argument s názvom „instance_num“. To znamená, že môžete použiť funkciu SUBSTITUTE na nahradenie a konkrétny prípad znaku v textovom reťazci. Takže:

 
= FIND ('~', SUBSTITUTE (B4,'x','~',D4))

nahrádza iba 2. inštanciu (2 pochádza z D4) znaku „x“ v texte v B4 so znakom „~“. Výsledok vyzerá takto:

100 x 15 až 50

Ďalej FIND vyhľadá '~' vo vnútri tohto reťazca a vráti pozíciu, ktorá je v tomto prípade 7.

Poznámka: '~' v tomto prípade používame iba preto, že sa zriedka vyskytuje v inom texte. Môžete použiť ľubovoľný znak, o ktorom viete, že sa v texte nezobrazí.

Autor Dave Bruns


^