300 Príkladov

Percentuálna zmena

Percent Change

The vzorec zmeny percenta sa veľmi často používa v Excel . Napríklad na výpočet mesačnej zmeny a celkovej zmeny.1a. Vyberte bunku C3 a zadajte vzorec uvedený nižšie.

Percentuálny vzorec zmeny v programe Excel

spočítať počet inštancií v programe Excel

1b. Vyberte bunku C3. Na karte Domov v skupine Číslo použite percentuálny formát.

Percentuálny formát1c. Vyberte bunku C3, kliknite na pravý dolný roh bunky C3 a presuňte ju nadol do bunky C13.

Potiahnite vzorec nadol

1d. Skontrolujte, či všetko prebehlo v poriadku.

Relatívna referencia

2a. Podobným spôsobom môžeme vypočítať celkovú zmenu. Tentoraz opravíme odkaz na bunku B2. Vyberte bunku D3 a zadajte vzorec uvedený nižšie.

ako vypočítať, koľko dní medzi dátumami v programe Excel

Totálna zmena

2b. Vyberte bunku D3. Na karte Domov v skupine Číslo použite percentuálny formát.

Percentuálny formát

2c. Vyberte bunku D3, kliknite na pravý dolný roh bunky D3 a presuňte ju nadol do bunky D13.

2d. Skontrolujte, či všetko prebehlo v poriadku.

Excel vypočítať vek od dátumu narodenia

Absolútna referencia

Vysvetlenie: keď potiahneme vzorec nadol, absolútna referencia ($ B $ 2) zostáva rovnaká, zatiaľ čo relatívna referencia (B3) sa zmení na B4, B5, B6 atď.

7/10 Dokončené! Získajte oveľa viac informácií o odkazoch na bunky>
Prejsť na nasledujúcu kapitolu: Funkcie dátumu a času^