Excel

Poradie operácií

Order Operations

Excel

Pri hodnotení vzorca sa Excel riadi štandardným matematickým protokolom s názvom „poradie operácií“. Najprv sa vyhodnotia všetky výrazy v zátvorkách. Ďalej Excel vyrieši všetkých exponentov. Po exponentoch Excel vykoná násobenie a delenie, potom sčítanie a odčítanie. Ak vzorec zahŕňa zreťazenie , to sa stane po štandardných matematických operáciách. Nakoniec Excel vyhodnotí logické operátory , ak je prítomný.  1. Zátvorky
  2. Exponenti
  3. Násobenie a delenie
  4. Sčítanie a odčítanie
  5. Reťazenie
  6. Logickí operátori


^