Excel

n -tý koreň čísla

Nth Root Number

Vzorec programu Excel: n -tý koreň číslaGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete získať n -tý koreň čísla, môžete použiť operátor caret (^) s 1/n ako exponent v jednoduchom vzorci, alebo môžete použiť Funkcia POWER . V uvedenom príklade vzorec v D5 je:=number^(1/n)
Vysvetlenie

Podľa definície možno n -tý koreň čísla vypočítať zvýšením tohto čísla na mocninu 1/n. Exponenty sa zadávajú pomocou operátor umocnenia (^), s číslom vľavo a mocninou vpravo. V tomto prípade teda dostaneme čísla zo stĺpca B a mocniny zo stĺpca C:

ako používať funkciu if
 
=B5^(1/C5)

S funkciou POWER

The Funkcia POWER je ďalší spôsob vykonávania umocnenia v programe Excel. Ak chcete získať n -tý koreň čísla s POWER, použite číslo s 1/n pre moc argument:

 
=B5^(1/C5)

V uvedenom príklade by teda vzorec v D5 bol:

nastaviť bunku ako absolútnu referenciu bunky
 
= POWER (number,1/n)
Autor Dave Bruns


^