Excel

Pomenovaný rozsah

Named Range

Príklad pomenovaného rozsahu v programe Excel

Pomenovaný rozsah je jedna alebo viac buniek, ktoré dostali názov. Použitie pomenovaných rozsahov môže uľahčiť čítanie a porozumenie vzorcov. Poskytujú tiež jednoduchú navigáciu prostredníctvom Kolónka na meno .V tomto prípade vzorec v F6 je:

 
= MAX (sales)

kde „predaj“ je pomenovaný rozsah C4: C10. Ďalšie príklady vzorcov, ktoré používajú rovnaký pomenovaný rozsah, sú:

 
= MIN (sales) = AVERAGE (sales) = SUM (sales)

Poznámka: pomenované rozsahy sú absolútne referencie predvolene.

Vytvorte pomenovaný rozsah

Ak chcete rýchlo vytvoriť pomenovaný rozsah:  1. Vyberte rozsah
  2. Zadajte meno do poľa kolónka na meno a stlačte Return


^