Excel

Vyhľadajte náklady na produkt alebo službu

Lookup Up Cost Product

Excel vzorec: Vyhľadajte náklady na produkt alebo službuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak máte zoznam produktov alebo služieb (alebo súvisiacich možností) so súvisiacimi nákladmi, môžete použiť VLOOKUP na vyhľadanie a načítanie nákladov na konkrétnu možnosť.ako spustiť makro v programe Excel

V uvedenom príklade vzorec v bunke F6 je:

= VLOOKUP (product,table,column,FALSE)

Tento vzorec používa hodnotu bunky E6 na vyhľadanie a získanie správnych nákladov v rozsahu B5: C7.

Vysvetlenie

Toto je základný príklad VLOOKUP v režime „presná zhoda“. Hodnota vyhľadávania je B6, tabuľka je rozsah B5: C7, stĺpec je 2 a posledný argument FALSE núti VLOOKUP vykonať presnú zhodu. (Prečítajte si, prečo je to potrebné tu ).

Ak VLOOKUP nájde zodpovedajúcu hodnotu, súvisiace náklady sa získajú z 2. stĺpca (stĺpca C). Ak sa nenájde žiadna zhoda, VLOOKUP vráti chybu #N/A.Autor Dave Bruns


^