Excel

Pripojte meno a priezvisko

Join First Last Name

Vzorec programu Excel: Pripojte meno a priezviskoGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete spojiť oddelené mená a priezviská do jedného celého mena, použite zreťazenie . V generickej verzii vyššie uvedeného vzorca najprv je krstné meno a posledný je priezvisko. V uvedenom príklade vzorec v bunke D5 je:=first&' '&last

Výsledkom je text v B5 spojený s textom v C5 oddelený medzerou.

Vysvetlenie

Znak ampersand (&) je zvláštny operátor v Exceli, ktorý sa používa na zreťazenie. Reťazenie je len fantazijné slovo pre „pripojiť sa“. Vo vzorci sa text v B5 „Susan“ pripája k medzere ('') a potom k textu v bunke C5, 'Chang'.

Keď vo vzorci používate zreťazenie, nezabudnite doslovný text uzavrieť do dvojitých úvodzoviek (''). Ampersand (&) neuzatvárajte do úvodzoviek, pokiaľ nechcete, aby sa zobrazoval v konečnom výsledku.

ako na to druhá odmocnina v programe Excel

S CONCATENATE

Môžete tiež použiť CONCATENATE (funkcia) pripojiť text takto: 
=B5&' '&C5

Funkcia CONCATENATE udržuje veci v poriadku, ale znak ampersand vytvára kratšie a flexibilnejšie vzorce.

Autor Dave Bruns


^