Excel

Vložte riadky

Insert Rows

Skratka systému WindowsCtrlSmena+Skratka pre Mac+

Táto skratka bude vkladať riadky, pokiaľ je vybratý aspoň jeden riadok. V tabuľke táto skratka vloží riadok nad aktívny výber, keď je vybratá iba jedna bunka. Ak použijete skratku bez vybratého riadku, zobrazí sa dialógové okno Vložiť bunky.  • S klávesnicou prenosného počítača použite Ovládajte Shift + .
  • S plnou klávesnicou používajte Ovládanie +

Poznámka: V systéme Mac 2016 bola táto skratka zmenená na Command Shift + a teraz Control + I zmení text na kurzívu. V predchádzajúcich verziách systému Mac Excel Ctrl + I vloží riadok (ak je vybratý riadok) alebo vyvolá dialógové okno Vložiť bunky, ak výber neobsahuje celý riadok.

222 skratiek programu Excel pre Windows a Mac


^