Excel

Ak je bunka prázdna

If Cell Is Blank

Vzorec programu Excel: Ak je bunka prázdnaGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete bunku otestovať a vykonať nejakú akciu, ak je bunka prázdna (prázdna), môžete použiť funkciu IF. Vzorec v bunke E5 je:= IF (A1='','blank','not blank')
Vysvetlenie

Logický výraz = '' znamená 'je prázdny'. V zobrazenom príklade stĺpec D obsahuje dátum, ak bola úloha dokončená. V stĺpci E vzorec kontroluje prázdne bunky v stĺpci D. Ak je bunka prázdna, výsledkom je stav „Otvorené“. Ak bunka obsahuje hodnotu (v tomto prípade dátum, ale môže to byť ľubovoľná hodnota), vzorec vráti „zatvorené“.

Účinok zobrazenia „zatvoreného“ svetlošedého je dosiahnutý s pravidlom podmieneného formátovania .

Ak je bunka prázdna, nič sa nezobrazí

Ak je bunka prázdna, nič sa nezobrazí, argument „value if false“ vo funkcii IF môžete nahradiť príponou prázdny reťazec ('') Páči sa ti to:

 
= IF (D5='','Open','Closed')

Alternatíva k ISBLANK

Excel obsahuje funkciu určenú na testovanie prázdnych buniek, ktoré sa nazývajúISBLANK. Ak chcete použiť ISBLANK, môžete vzorec zrevidovať nasledovne: 
= IF (D5='','','Closed')
Autor Dave Bruns


^