Excel

Hypertextový odkaz na prvý zápas

Hyperlink First Match

Vzorec programu Excel: Hypertextový odkaz na prvý zápasGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na vytvorenie hypertextových odkazov na prvý zápas pri vyhľadávaní môžete použiť vzorec založený na funkcii HYPERLINK s pomocou CELL, INDEX a MATCH.V uvedenom príklade vzorec v C5 je:

= HYPERLINK ('#'& CELL ('address', INDEX (data, MATCH (val,data,0))),val)

Tento vzorec generuje funkčný hypertextový odkaz na prvú nájdenú zhodu vyhľadávanej hodnoty v pomenovanom rozsahu „údaje“.

Vysvetlenie

Pri práci zvnútra von používame na vyhľadanie prvej zhody vyhľadávacích hodnôt v stĺpci B štandardnú funkciu INDEX a MATCH:

ako zamknúť bunku v programe Excel 2010
 
= HYPERLINK ('#'& CELL ('address', INDEX (data, MATCH (B5,data,0))),B5)

Funkcia MATCH získa pozíciu hodnoty v B5 v údajoch pomenovaného rozsahu, čo je pre vyhľadávaciu hodnotu „modrá“ 3. Tento výsledok prejde do funkcie INDEX ako riadkový_číslo, pričom „údaje“ ako pole: 
 INDEX (data, MATCH (B5,data,0))

Zdá sa, že sa vráti hodnota „modrá“, ale v skutočnosti funkcia INDEX vracia adresu E6. Túto adresu extrahujeme pomocou funkcie CELL, ktorá je spojená so znakom '#':

ktoré t test použiť v programe Excel
 
 INDEX (data,3)

Na tento účel ide o funkciu HYPERLINK:

 
= HYPERLINK ('#'& CELL (E6,B5)

Funkcia HYPERLINK potom zostaví klikací odkaz na bunku E6 na tom istom hárku s „modrým“ textom odkazu.

Autor Dave Bruns


^