Excel

Ako používať drag and drop v programe Excel

How Use Drag Drop Excel

Praktický pracovný list je súčasťou online video školenie .

Ďalším spôsobom, ako duplikovať alebo presúvať údaje v programe Excel, je použiť drag and drop. Drag and drop je elegantná alternatíva k kopírovaniu a vkladaniu. Môže vám to ušetriť niekoľko krokov, ale vyžaduje to trochu viac šikovnosti.Pozrime sa.

Ak chcete presunúť niektoré informácie v programe Excel pomocou drag and drop, najskôr vyberte bunky, ktoré chcete presunúť. Potom umiestnite kurzor myši na okraj výberu, kým sa kurzor nezmení na symbol so štyrmi šípkami. Potom výber jednoducho presuňte na nové miesto. Po uvoľnení myši sa obsah buniek presunie na nové miesto.

Ak chcete kopírovať informácie presúvaním myšou, prístup je veľmi podobný. Vyberte bunky, ktoré chcete skopírovať, a umiestnite kurzor myši na okraj výberu. Keď uvidíte, že sa kurzor mení na štyri šípky, podržte kláves Ctrl, kým sa kurzor opäť nezmení na symbol plus. Potom podržte kláves Ctrl a presuňte výber na miesto, kam chcete skopírovať údaje. Po uvoľnení myši sa obsah buniek skopíruje do nového umiestnenia.

Presunúť a pustiť môžete aj celé stĺpce a riadky.

^