Excel

Ako zadávať údaje v programe Excel

How Enter Data Excel

Praktický pracovný list je súčasťou online video školenie .

V tejto lekcii sa pozrieme na najzákladnejší spôsob zadávania údajov do pracovného hárka programu Excel - písaním. V budúcich lekciách sa pozrieme na niekoľko skratiek na rýchlejšie zadávanie údajov.Ak chcete zadávať údaje do Excelu, stačí vybrať bunku a začať písať. Text sa zobrazí v bunke aj na paneli vzorcov vyššie.

Ak chcete Excelu povedať, aby prijal zadané údaje, stlačte kláves Enter. Informácie sa zadajú okamžite a kurzor sa posunie o jednu bunku nižšie.

Namiesto klávesu Enter môžete tiež stlačiť kláves Tab. Ak stlačíte kláves Tab, kurzor sa po zadaní informácií presunie o jednu bunku doprava.

Keď Excel zistí, že píšete do zoznamu, stlačením klávesu Enter na konci riadka presuniete kurzor o jeden riadok nadol a späť do prvého stĺpca.Kedykoľvek počas písania môžete zrušiť stlačením klávesu Escape. Tým sa Excel vráti do stavu, v akom bol pred písaním.

Ak chcete odstrániť informácie, ktoré už boli zadané, vyberte bunky a stlačte kláves Delete.

čo znamená offset v exceli


^