Excel

Prejdite na nasledujúci pracovný list

Go Next Worksheet

Skratka systému WindowsCtrlPgDnSkratka pre MacFn

Pohyb je vpravo cez pracovné hárky a zastaví sa pri poslednom pracovnom hárku vpravo.Ak sa chcete v zošite presunúť na poslednú kartu/pracovný hárok, podržte kláves Ctrl a kliknite na pravú navigačnú šípku v dolnom ľavom rohu zošita.

Na počítačoch Mac môžete použiť aj možnosť + šípka doprava.

222 skratiek programu Excel pre Windows a Mac


^