Excel

Získajte iba názov zošita

Get Workbook Name Only

Vzorec programu Excel: Získajte iba názov zošitaGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete získať iba názov zošita (t. J. Názov súboru bez cesty alebo názvu hárka), môžete to urobiť pomocou pomerne dlhého vzorca, ktorý používa funkciu MID spolu s funkciou FIND. Vysvetlenie

Na získanie úplného názvu a cesty k súboru sa používa funkcia bunky:spustiť nový riadok v bunke programu Excel
= MID ( CELL ('filename',A1), FIND ('[', CELL ('filename',A1))+1, FIND (']',  CELL ('filename',A1))- FIND ('[', CELL ('filename',A1))-1)

Výsledok vyzerá takto:

 
 CELL ('filename',A1)

Na najvyššej úrovni funkcia MID jednoducho extrahuje názov súboru z cesty a listu. Počiatočná pozícia sa vypočíta pomocou NÁLEZU:

ako náhodne triediť v
 
path[workbook.xlsm]sheetname

Počet znakov, ktoré sa majú extrahovať, sa tiež vypočíta pomocou funkcie NÁLEZ:

 
 FIND ('[', CELL ('filename',A1))+1
Autor Dave Bruns


^