Excel

Získajte štvrťrok od dátumu

Get Quarter From Date

Vzorec programu Excel: Získajte štvrťrok od dátumuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete štvrťrok (t.j. 1,2,3,4) vypočítať od dátumu, môžete použiť funkciu ROUNDUP spolu s MESIACOM.V uvedenom príklade vzorec v bunke C5 je:

ako rýchlo vložiť riadky do programu Excel
= ROUNDUP ( MONTH (date)/3,0)
Vysvetlenie

V tomto prípade vzorec najskôr extrahuje mesiac ako číslo od 1 do 12, potom toto číslo vydelí 3. Výsledok sa potom zaokrúhli na najbližšie celé číslo pomocou funkcie ROUNDUP.

Funkcia ROUNDUP funguje ako funkcia ROUND, ibaže ROUNDUP bude vždy zaokrúhľovať čísla 1-9 smerom nahor k danému počtu číslic.

Pridanie Q

Ak chcete, aby číslo štvrťroka obsahovalo „Q“, môžete zreťaziť. Vzorec v D5 je: 
= ROUNDUP ( MONTH (B5)/3,0)

Výsledkom je písmeno „Q“ pred číslom štvrťroka:

Výpočet štvrťroka od dátumu

Autor Dave Bruns


^