Excel

Získajte percento ziskovej marže

Get Profit Margin Percentage

Excel vzorec: Získajte percento ziskovej maržeGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak chcete vypočítať ziskové rozpätie v percentách pomocou vzorca, odpočítajte náklady od ceny a výsledok vydelte cenou. V uvedenom príklade vzorec v bunke D5 je:=(price-cost)/price
Vysvetlenie

Zisková marža je pomer zisku deleného cenou alebo výnosmi. V uvedenom príklade počítame ziskové rozpätie pre rôzne produkty alebo služby. Pre každú položku máme cenu a náklady, ale zisk nie je rozdelený osobitne do iného stĺpca.

Na výpočet ziskovej marže musíme najskôr od ceny odpočítať náklady, aby sme dosiahli zisk. Potom výsledok delíme cenou. V uvedenom príklade je prvý vzorec v D5:

 
=(B5-C5)/B5

Uistite sa, že na ovládanie súboru používate zátvorky poradie operácií .

Všimnite si toho, že výsledkom bude desatinné číslo ako .10, .25, .30 atď. Ak chcete výsledok zobraziť v percentách, použite Formát percentuálneho čísla . Môžete použiť skratka Ctrl + Shift + %.Autor Dave Bruns


^