Excel

Získajte percento z celkového počtu

Get Percentage Total

Vzorec programu Excel: Získajte percento z celkového počtuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na výpočet percent z celkového počtu (t. J. Výpočet percentuálneho rozdelenia) môžete použiť vzorec, ktorý sumu jednoducho vydelí súčtom. V uvedenom príklade vzorec v D6 je:ako získať percento z celkového počtu
=amount/total

Poznámka: výsledok je formátovaný pomocou Formát percentuálneho čísla ukázať 25%, 10%atď.

Vysvetlenie

V príklade D6 obsahuje vzorec uvedený nižšie, skopírovaný:

 
=C6/$C

V bunke D6 je výsledok výpočtu 0,625. Percento číselný formát sa použije na bunku D6 s 2 desatinnými miestami, takže Excel zobrazí .625 ako 63%.

Odkaz na C11 je absolútny (t.j. $ C $ 11), aby sa to nezmenilo, keď sa vzorec skopíruje do stĺpca D. To znamená, že každá hodnota v stĺpci C bude vydelená rovnakým súčtom v C11.Percento vs číslo

Ak chcete v programe Excel zobrazovať percentá, použite formát percentuálneho čísla, ktorý automaticky zobrazí desatinnú hodnotu v percentách. Ak chcete namiesto toho jednoduché číslo bez znamienka percenta (t.j. 75, 85, 100 atď.), Môžete ho vynásobiť 100:

 
=C6/$C
Autor Dave Bruns


^