Excel

Získajte percentuálnu zľavu

Get Percentage Discount

Excel vzorec: Získajte percentuálnu zľavuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak máte zľavnenú cenu a pôvodnú cenu a chcete zľavu poznať v percentách, môžete percentuálnu zľavu vypočítať pomocou vzorca, ktorý zľavnenú cenu vydelí pôvodnou cenou a od jedného potom odpočíta výsledok.ako urobiť mirr v exceli
Vysvetlenie

V tomto prípade aktívna bunka obsahuje tento vzorec:

= 1- (D5/C5)

V takom prípade Excel najskôr vydelí zľavnenú cenu v D5 (59,5) pôvodnou cenou v C5 (70), aby získal 0,85, ktorá sa potom odpočíta od 1:

= 1- (59,5 / 70)
= 1-0,85
= 0,15Poznámka: výsledok je desatinná hodnota a musí byť naformátovaný pomocou formátu percentuálneho čísla v programe Excel, aby sa zobrazil v percentách.

Autor Dave Bruns


^