Excel

Získajte percentuálnu zmenu

Get Percent Change

Vzorec programu Excel: Získajte percentuálnu zmenuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na výpočet percentuálnej zmeny medzi dvoma hodnotami v programe Excel môžete použiť vzorec, ktorý vydelí rozdiel medzi dvoma hodnotami „starou“ hodnotou. V uvedenom príklade E6 obsahuje tento vzorec:=(new_value-old_value)/old_value

Pri formátovaní v percentách s nulovými desatinnými miestami je výsledok 7%.

Vysvetlenie

Podľa nasledujúceho poradia operácií Excel najskôr vypočíta rozdiel medzi hodnotami (skutočná zmena tržieb) a potom výsledok vydelí pôvodnou alebo „starou“ hodnotou, aby získal desatinnú hodnotu -0,3435:

 
=(D6-C6)/C6

Poznámka: Výsledok musíte naformátovať pomocou formátu percentuálneho čísla, aby sa konečný výsledok zobrazil ako 7%.

Autor Dave Bruns


^