Excel

Získajte mesiac od dátumu

Get Month From Date

Excel vzorec: Získajte mesiac od dátumuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak potrebujete extrahovať mesiac z dátumu, môžete použiť funkciu MESIAC. Vo všeobecnej forme vyššie uvedeného vzorca musí byť dátum vo forme, ktorú Excel rozpozná ako platný dátum.Vysvetlenie

Funkcia MONTH trvá iba jeden argument, dátum, z ktorého sa má extrahovať mesiac. V uvedenom príklade vzorec je:

ako filtrovať tabuľku v programe Excel
= MONTH (date)

kde B4 obsahuje dátum 5. januára 2016. Funkcia MONTH vráti číslo 1 predstavujúce mesiac (január) dátumu.

MESIAC môžete použiť na extrahovanie mesiaca z dňa zadaného ako text:

 
= MONTH (B4)

Použitie textu pre dátumy však môže v počítačoch s rôznym regionálnym nastavením dátumu priniesť nepredvídateľné výsledky. Je lepšie (a flexibilnejšie) zadať adresu do bunky, ktorá už obsahuje príponu platný dátum .Získajte názov mesiaca

Ak chcete z dátumu extrahovať názov mesiaca, môžete použiť Funkcia TEXT , ako je popísané v tento príklad .

ako pridať druhý riadok v programe Excel
Autor Dave Bruns


^