Excel

Získajte prvú neprázdnu hodnotu v zozname

Get First Non Blank Value List

Vzorec programu Excel: Získajte prvú prázdnu hodnotu v zoznameGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na získanie prvej prázdnej hodnoty (textu alebo čísla) v rozsahu jedného stĺpca môžete použiť vzorec poľa na základe funkcií INDEX, MATCH a ISBLANK. V uvedenom príklade vzorec v D10 je:ako vziať priemer v stĺpci v programe Excel
{= INDEX (range, MATCH (FALSE, ISBLANK (range),0))}

Poznámka: toto je an maticový vzorec a je potrebné ho zadať pomocou klávesovej skratky Ctrl-Shift-Enter.

Vysvetlenie

Podstata problému je teda táto: Chceme získať prvú prázdnu bunku, ale v programe Excel na to nemáme priamy spôsob. Mohli by sme použiť VLOOKUP so zástupným znakom * (pozri odkaz nižšie), ale to bude fungovať iba pre text, nie pre čísla.

Vnorením vzorcov teda musíme vybudovať potrebnú funkcionalitu. Na ceste k tomu je použiť funkciu poľa, ktorá „testuje“ bunky a vráti pole hodnôt TRUE/FALSE, ktoré môžeme vložiť do Funkcia MATCH .

Práca zvnútra von, Funkcia ISBLANK vyhodnotí bunky v rozsahu B3: B11 a vráti an pole vyzerá to takto: 
{= INDEX (B3:B11, MATCH (FALSE, ISBLANK (B3:B11),0))}

Každá FALSE predstavuje bunku v rozsahu, ktorá nie je prázdna.

Ďalej MATCH hľadá v poli pole FALSE a vráti pozíciu prvej nájdenej zhody, v tomto prípade 2. V tomto mieste vzorec v príklade teraz vyzerá takto:

 
{TRUEFALSETRUEFALSEFALSETRUETRUETRUETRUE}

Nakoniec, Funkcia INDEX prevezme a získa hodnotu na pozícii 2 v poli, ktorá je 10.

ako zapnúť riešiteľ v exceli

Prvá nenulová hodnota dĺžky

Ak chcete získať prvú nenulovú hodnotu dĺžky, môžete zahrnúť LEN function Páči sa ti to:

 
{= INDEX (B3:B11,2,0))}

Prvá číselná hodnota

Ak chcete získať prvú číselnú hodnotu v zozname, môžete vzorec prispôsobiť tak, aby používal Funkcia ISNUMBER , potom zmeňte logiku tak, aby zodpovedala TRUE namiesto FALSE:

 
{= INDEX (range, MATCH (TRUE, LEN (range)>0,0))}

Toto je tiež maticový vzorec , a je potrebné ho zadať kombináciou klávesov Ctrl+Shift+Enter.

Autor Dave Bruns


^