Excel

Získajte krstné meno z mena

Get First Name From Name

Vzorec programu Excel: Získajte krstné meno z menaGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak potrebujete extrahovať krstné meno z celého mena, môžete to ľahko urobiť pomocou funkcií NÁJSŤ a VĽAVO. V generickej forme vzorca (vyššie) je meno úplné meno, pričom krstné meno oddeľuje medzera od ostatných častí mena.V tomto prípade aktívna bunka obsahuje tento vzorec:

= LEFT (name, FIND (' ',name)-1)
Vysvetlenie

Funkcia FIND nájde prvý znak medzery ('') v názve a vráti pozíciu tohto priestoru v celom názve. Číslo 1 sa od tohto čísla odpočíta, aby zodpovedalo samotnému priestoru. Toto číslo používa funkcia LEFT ako celkový počet znakov, ktoré by mali byť extrahované v nasledujúcom kroku nižšie. V tomto prípade je prvá medzera na pozícii 6, mínus 1, rovná sa 5 znakom na extrahovanie.

ako stlačiť kláves Enter v bunke programu Excel

Funkcia LEFT extrahuje znaky z celého mena začínajúceho vľavo a pokračujúceho až do počtu znakov určeného v predchádzajúcom kroku vyššie. V príklade je 5 celkový počet znakov, takže výsledkom je „Susan“.

Poznámka: tento vzorec nezohľadňuje tituly (pani, pán atď.) V celom mene. Ak existujú názvy, mali by byť najskôr odstránené.Autor Dave Bruns


^