Excel

Získajte deň od dátumu

Get Day From Date

Excel vzorec: Získajte deň od dátumuGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Ak potrebujete vytiahnuť deň z dátumu, môžete použiť Funkcia DAY . Dátum musí byť v takej forme Excel rozpozná ako platný dátum . V uvedenom príklade vzorec v bunke B5 je:= DAY (date)
Vysvetlenie

Funkcia DAY má iba jeden argument, dátum, od ktorého chcete extrahovať deň. V tomto prípade vzorec je:

 
= DAY (B5)

B5 obsahuje hodnotu dátumu 5. januára 2016. Funkcia DAY vráti číslo 5 predstavujúce dennú zložku dátumu.

Deň DAY môžete použiť na extrahovanie dňa z dňa zadaného ako text:

 
= DAY (B5)

To však môže na počítačoch s rôznym nastavením regionálneho dátumu priniesť nepredvídateľné výsledky. Vo všeobecnosti je lepšie (a flexibilnejšie) zadať adresu do bunky, ktorá už obsahuje platnú hodnotu dátumu ako argument pre DEŇ.Autor Dave Bruns


^