Excel

Argument funkcie

Function Argument

Príklad argumentu funkcie programu Excel

Argument funkcie je konkrétny vstup do funkcie. Napríklad Funkcia VLOOKUP berie štyri argumenty takto: 
= VLOOKUP  (value, table, col_index, [range_lookup])

Väčšina argumentov je povinná, niektoré sú však voliteľné. V programe Excel sú voliteľné argumenty označené hranatými zátvorkami. Napríklad štvrtý argument vo funkcii VLOOKUP, range_lookup, je voliteľný a zobrazuje sa v hranatých zátvorkách, ako je uvedené vyššie.

čo je vlookup a ako ho používať?

Nakoniec, mnoho funkcií programu Excel akceptuje viacero voliteľných argumentov, ktoré sú označené elipsami (...)

ako používať exponenciálne vyhladzovanie v programe Excel

Napríklad Funkcia COUNTIFS akceptuje viacero a voliteľných dvojíc rozsahov a kritérií, ktoré môžu byť reprezentované takto:

 
= COUNTIFS (range1,criteria1,[range2,criteria2],...)

To znamená, že môžete voliteľne pridať ďalšie argumenty v pároch: rozsah3/kritériá3, rozsah4/kritériá4 atď.

^