300 Príkladov

Distribúcia frekvencie

Frequency Distribution

Vedeli ste, že pomocou kontingenčných tabuliek môžete ľahko vytvoriť súbor distribúcia frekvencie v Excel ? Balík nástrojov na analýzu môžete použiť aj na vytvorenie súboru histogram .Nezabudnite, že náš súbor údajov obsahuje 213 záznamov a 6 polí. ID objednávky, produkt, kategória, množstvo, dátum a krajina.

Údaje kontingenčnej tabuľky v programe Excel

Najprv, vložte kontingenčnú tabuľku . Potom presuňte nasledujúce polia do rôznych oblastí.

1. Pole Suma do oblasti Riadky.2. Pole Suma (alebo akékoľvek iné pole) do oblasti Hodnoty.

Tabla polí kontingenčnej tabuľky

3. Kliknite na ľubovoľnú bunku v stĺpci Suma sumy.

4. Kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na položku Nastavenia poľa hodnoty.

Nastavenia poľa hodnoty

aký je vzorec pre štandardnú odchýlku v programe Excel

5. Vyberte položku Počet a kliknite na tlačidlo OK.

Vyberte Počet

6. Ďalej kliknite na ľubovoľnú bunku v stĺpci s menovkami riadkov.

7. Kliknite pravým tlačidlom myši a kliknite na položku Skupina.

Skupina

8. Zadajte 1 pre Počínajúc o, 10 000 pre Končiaci o a 1 000 pre By.

9. Kliknite na tlačidlo OK.

Možnosti zoskupenia

Výsledok:

Distribúcia frekvencie v programe Excel

Na ľahké porovnanie týchto čísel vytvorte kontingenčný graf.

10. Kliknite na ľubovoľnú bunku v kontingenčnej tabuľke.

11. Na karte Analyzovať v skupine Nástroje kliknite na položku Kontingenčný graf.

Kliknite na položku Kontingenčný graf

Zobrazí sa dialógové okno Vložiť graf.

12. Kliknite na tlačidlo OK.

Výsledok:

spojiť meno a priezvisko v programe Excel

Kontingenčný graf v programe Excel

4/9 Dokončené! Získajte oveľa viac informácií o kontingenčných tabuľkách>
Prejsť na nasledujúcu kapitolu: Tabuľky^