Excel

Nájdite duplicitné hodnoty v dvoch stĺpcoch

Find Duplicate Values Two Columns

Vzorec programu Excel: Nájdite duplicitné hodnoty v dvoch stĺpcochGenerický vzorec | _+_ | Zhrnutie

Na zvýraznenie duplicitných hodnôt v dvoch alebo viacerých stĺpcoch môžete použiť podmienené formátovanie pomocou vzorca založeného na funkciách COUNTIF a AND.V uvedenom príklade vzorec použitý na zvýraznenie duplicitných hodnôt je:

čo je kôš v exceli
= AND ( COUNTIF (range1,A1), COUNTIF (range2,A1))

Pri vytváraní pravidla boli vybraté oba rozsahy súčasne.

Vysvetlenie

Tento vzorec používa dva pomenované rozsahy, „rozsah1“ (B5: B12) a „rozsah2“ (D5: D10).

Jadrom tohto vzorca je funkcia COUNTIF, ktorá vo funkcii AND vracia počet každej hodnoty v oboch rozsahoch: 
= AND ( COUNTIF (range1,B5), COUNTIF (range2,B5))

COUNTIF buď vráti nulu (vyhodnotené ako NEPRAVDA) alebo kladné číslo (vyhodnotené ako PRAVDA) pre každú hodnotu v oboch rozsahoch.

Ak sú oba počty kladné (t.j. nenulové), funkcia AND vráti hodnotu PRAVDA a spustí podmienený formát.

Rýchly štart | Viac príkladov | Riešenie problémov | Školenia Autor Dave Bruns


^