Ak bunka nie je prázdna

V tomto prípade stĺpec D zaznamenáva dátum dokončenia úlohy. Ak teda stĺpec obsahuje dátum (t. J. Nie je prázdny), môžeme predpokladať, že úloha je dokončená. Vzorec v bunke E5 používa funkciu IF na kontrolu, či D5 nie je prázdne. Čítajte Viac

Podmienené formátovanie na základe inej bunky

Excel obsahuje mnoho vstavaných „predvolieb“ na zvýraznenie hodnôt s podmieneným formátovaním vrátane predvoľby na zvýraznenie buniek väčších ako je konkrétna hodnota. Použitím vlastného vzorca však získate väčšiu flexibilitu a kontrolu. Čítajte Viac

Počítajte jedinečné hodnoty v rozsahu s COUNTIF

Pri práci zvnútra von je COUNTIF nakonfigurovaný na hodnoty v rozsahu B5: B14, pričom ako kritériá používa všetky tieto rovnaké hodnoty: COUNTIF (B5: B14, B5: B14) Pretože pre kritériá poskytujeme 10 hodnôt, dostaneme späť pole s 10 výsledkami, ako je tento: {3; 3; 3; 2; 2 Čítajte ViacZískajte priezvisko z mena

V jadre tento vzorec používa funkciu DOPRAVA na extrahovanie znakov začínajúcich sprava. Ostatné funkcie, ktoré tvoria zložitú časť tohto vzorca, robia jednu vec: vypočítavajú, koľko znakov je potrebné extrahovať. Čítajte Viac

Vypočítajte zložený úrok

Funkcia FV môže vypočítať zložený úrok a vrátiť budúcu hodnotu investície. Na konfiguráciu funkcie potrebujeme poskytnúť sadzbu, počet období, pravidelné platby a súčasnú hodnotu. Čítajte Viac

Odhad splátky hypotéky

Funkcia PMT vypočítava požadovanú platbu za anuitu na základe pevných pravidelných platieb a konštantnej úrokovej sadzby. Anuita je séria rovnakých peňažných tokov, rozložených rovnomerne v čase. Hypotéka je príkladom anuity. Čítajte Viac

^