Excel

Funkcia Excel VALUE

Excel Value Function

Funkcia Excel VALUEZhrnutie

Funkcia Excel VALUE prevádza text, ktorý sa zobrazuje v rozpoznanom formáte (t.j. vo formáte čísla, dátumu alebo času) na číselnú hodnotu. V programe Excel funkcia VALUE zvyčajne nie je potrebná, pretože Excel automaticky prevádza text na číselné hodnoty.Účel Previesť text na číslo Návratová hodnota Číselná hodnota. Syntax = HODNOTA (text) Argumenty
  • text - Textovú hodnotu preveďte na číslo.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu
  • Na konverziu použite funkciu VALUE text na číselnú hodnotu.
  • Funkcia VALUE prevádza text, ktorý sa zobrazuje v rozpoznanom formáte (t.j. vo formáte čísla, dátumu alebo času) na číselnú hodnotu.
  • Program Excel zvyčajne automaticky prevádza text na číselné hodnoty podľa potreby, takže funkcia VALUE nie je potrebná.
  • Spoločnosť Microsoft uvádza, že funkcia VALUE je poskytovaná kvôli kompatibilite s inými tabuľkovými programami.


^