Excel

Funkcia Excel TRUE

Excel True Function

Funkcia Excel TRUEZhrnutie

Funkcia Excel TRUE vráti hodnotu TRUE. TRUE je klasifikovaná ako funkcia kompatibility a vo väčšine prípadov nie je potrebná. Je to ekvivalent k použitiu booleovskej hodnoty PRAVDA priamo vo vzorci.Účel Generovanie logickej hodnoty TRUE Návratná hodnota Logická hodnota TRUE Syntax = TRUE () Argumenty Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu

Funkcia TRUE je poskytovaná kvôli kompatibilite s inými tabuľkovými aplikáciami a nie je potrebné ju používať v štandardných situáciách.

Ak chcete do vzorca zadať PRAVDU alebo poskytnúť PRAVDU ako výsledok, stačí použiť slovo PRAVDA priamo do bunky alebo vzorca a Excel to interpretuje ako logickú hodnotu PRAVDA. Napríklad tieto vzorce sú funkčne totožné:

 
= IF (A1<0, TRUE()) = IF (A1<0, TRUE)

Všimnite si tiež, že samotné logické výrazy automaticky vygenerujú PRAVDIVÉ a NEPRAVDIVÉ výsledky. Vzorec v bunke C7 je napríklad:

 
=B7>90

Tento výraz sa vyhodnotí ako PRAVDA, čo je výsledok, ktorý sa zobrazí v tabuľke.Ak chcete testovať podmienku a vrátiť rôzne výsledky podľa toho, či sú výsledky PRAVDIVÉ alebo NEPRAVDIVÉ, pozrite si príklady na tejto stránke .^