Excel

Funkcia Excel TRIM

Excel Trim Function

Funkcia Excel TRIMZhrnutie

Funkcia Excel TRIM odstráni z textu ďalšie medzery a na začiatku alebo na konci textu ponechá iba jednu medzeru medzi slovami a žiadne medzery.počet dátumov medzi dvoma dátumami
Účel Odstrániť nadbytočné medzery z textu Návratová hodnota Text s odstránenými medzierami. Syntax = TRIM (text) Argumenty
  • text - Text, z ktorého sa má odstrániť nadbytočné miesto.
Verzia Excel 2003 Poznámky k použitiu
  • TRIM odstráni z textu nadbytočné medzery, pričom na začiatku alebo na konci textu ponechajú iba medzery medzi slovami a žiadne medzery.
  • TRIM je užitočný pri čistení textu, ktorý pochádza z iných aplikácií alebo prostredí.
  • TRIM z textu odstráni iba znak medzery ASCII (32).
  • Text Unicode často obsahuje medzeru (160), ktorá sa na webových stránkach zobrazuje ako entita HTML. Toto nebude odstránené pomocou TRIM.
  • The Funkcia CLEAN odstráni z textu prvých 32 netlačených znakov (hodnoty ASCII 0 až 31).


^